Aansporen Verbinden Samenwerken

Visie | waarom, wat en hoe

Visie

Stichting dorpshuis Ransdorp wil haar doelstellingen realiseren door het organiseren en laten organiseren van sociaal-culturele activiteiten in Ransdorp. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling, ontplooiing, informatie en advies ten behoeve van de dorpsbewoners van Ransdorp en omstreken in het algemeen en kwetsbare groepen in het bijzonder.

De stichting stelt zich tot doel:

  • vergroten en versterken van laagdrempelige, informele netwerken in Ransdorp, gemeente Amsterdam, en omstreken; 
  • verminderen of voorkomen van eenzaamheid; 
  • bevorderen van welzijn en gezondheid; 
  • versterken van sociaal en cultureel kapitaal; 
  • activeren en laten activeren van buurtbewoners om initiatieven voor Ransdorp en omstreken te ontplooien;
  • activeren en laten activeren van bewoners van Ransdorp en omstreken om deel te nemen aan activiteiten en 
  • stimuleren van (educatieve) activiteiten ter bevordering van duurzaamheid in Ransdorp en omstreken.