Nieuwe huisvesting De Beke

Vragen en Antwoorden

Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

We vinden jullie mening erg belangrijk, vul onze enquete in en laat ons weten hoe je over het nieuwe dorpshuis denkt.


 

Wat is Dorpshuis De Beke in Ransdorp?
Wat gebeurt er in het dorpshuis?
Waarom de brandweerkazerne als nieuw dorpshuis?
Waarom zou de brandweerkazerne verbouwd moeten worden als we hier ons dorpshuis in willen realiseren?
Wordt het daardoor niet veel te duur?
Zijn er geen alternatieve plekken mogelijk om het dorpshuis in te vestigen?
Waarom zou het dorpshuis niet opnieuw binnen De Weidevogel passen?
Waarom is uitbreiden in activiteiten nodig?

 

Wat is Dorpshuis De Beke in Ransdorp?
Het dorpshuis De Beke in Ransdorp is in 1974 opgericht door enthousiaste bewoners en bestaat inmiddels dus al bijna 50 jaar! Momenteel zit De Beke nog in OBS De Weidevogel. Binnenkort worden de schoolgebouwen gesloopt en komt er een nieuw gebouwde school voor in de plaats. Ook het gebouw waar nu De Beke in zit wordt gesloopt. Het dorpshuis zal dus een nieuw onderkomen moeten krijgen.

Wat gebeurt er in het dorpshuis?
Het dorpshuis is er voor de bewoners van Ransdorp maar ook daarbuiten. Er worden yogalessen gegeven, er vinden repetities van Waterlandse Harmonie en van Toneelvereniging Ransdorp plaats, er is een jeugdclub op vrijdag (voor de kinderen van basisschool De Weidevogel), er is een drukbezochte ouderensoos met 55 plussers uit Landelijk Noord (LN) en omstreken etc. 

Waarom de brandweerkazerne als nieuw dorpshuis?
De brandweerkazerne staat alweer 2 jaar leeg en wij vinden de centrale plek en de zichtbaarheid ideaal voor een dorpshuis waarin iedereen welkom is. Bovendien vinden we het een mooi, stevig pand en vinden we het toepasselijk als de maatschappelijke functie blijft behouden.

Waarom zou de brandweerkazerne verbouwd moeten worden als we hier ons dorpshuis in willen realiseren?
De kazerne is nu niet meer dan een garage voor een brandweerauto. Niet geïsoleerd en er zitten bijvoorbeeld geen ramen in. Maar de ruimte is ook te krap. Voor yoga heb je ruimte nodig zodat iedereen op zijn matje kan liggen, maar ook de harmonie, met groot aantal leden en evenveel instrumenten heeft echt meer ruimte nodig om erin te kunnen.

Wordt het daardoor niet veel te duur?
Voor de verbouwing van de kazerne (maar ook voor de aankoop) is veel geld nodig. Daarvoor is er in de afgelopen tijd met diverse fondsen contact gezocht voor financiële bijdragen en worden we in het hele proces begeleid en ondersteund door KNHM Foundation. Zij kijken voor ons hoe we zoveel mogelijk geld via goede doelen kunnen ophalen. En via Arcadis worden de bouwplannen gecontroleerd en komen zij met advies hoe de verbouwing degelijk en zo voordelig mogelijk zou kunnen (o.a. door inschakeling van sociale (bouw)werkplaatsen en door gebruik te maken van gerecycled materiaal). Pas wanneer we de aankoop en verbouwing (al dan niet in termijnen) met acceptabele risico’s kunnen realiseren en genoeg garanties hebben, nemen we de volgende stap.

Wat zijn de alternatieve plekken om het dorpshuis in te vestigen?
In Ransdorp staan niet heel veel geschikte gebouwen en als er iets geschikt is, is dat eigenlijk duurder dan de aankoop van een eigen pand. Zo zou bijvoorbeeld de school op Dorpsweg 19 (het gebouw achter “De Wegwijzer” waar nu groepen 3, 4 en 5 in zitten) in aanmerking kunnen komen mits dit pand vrijkomt (dat is nog niet zeker). Maar daar wordt dan een huurprijs voor gevraagd die voor het dorpshuis niet is op te brengen. Bovendien moet je om daar subsidie te kunnen krijgen, aan enorm veel voorwaarden voldoen. En subsidies kunnen in veranderde omstandigheden ook weer worden stopgezet.
Wél zijn we deze optie met de gemeente volledig aan het doorrekenen en opzetten, voor het geval de kazerne echt niet mogelijk blijkt te zijn.

Waarom zou het dorpshuis niet opnieuw binnen De Weidevogel passen?
Toen we hoorden van nieuwbouw van De Weidevogel, gaf het schoolbestuur in eerste instantie aan dat er voor ons geen plaats was in de nieuwbouwplannen. Later zijn ze van mening veranderd. Het bestuur wil de nieuwbouw van De Weidevogel graag aangrijpen om een volledig zelfstandig dorpshuis te krijgen.  Als we onderdeel van de school blijven, mogen we alleen ‘s avonds open en kunnen we enige weken per jaar (tijdens vakanties) er niet in.  


Waarom is uitbreiden in activiteiten nodig?
We hebben in de kazerne straks de mogelijkheid voor veel meer leuke clubs en activiteiten. Dat is in de eerste plaats natuurlijk heel fijn voor iedereen, daarnaast zijn de inkomsten ook hard nodig om te kunnen blijven bestaan. 
We zouden er bijvoorbeeld een mooie plek van kunnen maken voor onze middelbare schooljeugd die nu vooral zijn heil moet zoeken op het niet zo heel florissante schoolplein, door ze een leuk programma te bieden van stijldansles :-) tot gaming-plek of van kickboksles tot schaakclub. 
Maar ook andere activiteiten zijn uiteraard mogelijk, wij horen graag wat jullie zouden willen organiseren.Babymassage, een wekelijkse lunch met ouderen, of handwerkles, computerles, stripboeken-leesclub of zumbales, er is heel veel mogelijk in het nieuwe dorpshuis!
Voor nieuwe initiatieven kan ook subsidie worden geregeld. Marianne Vrolijk-Breedijk van de Centrale Dorpenraad heeft aangegeven daar initiatiefnemers mee te willen helpen.